Місце Project manager в управлінні проектами

Розуміння ролі РМ в структурі керування проектом та продуктом


Роботу проектного менеджера буває важко оцінити, тому що він практично не виробляє нічого матеріального або такого, що можна виміряти, а результат його роботи завжди залежить від інших людей. В багатьох сферах (ІТ, медіа, розвиток бізнесу) виникає необхідність відійти від традиційного способу управління та організації роботи. Саме тому зараз Project manager — не просто позиція, а цілком затребувана професія.

Як і робота будь-якого менеджера, основна ціль проектного менеджера — створення в межах команди, організації мікроклімату, який сприятиме досягненню поставлених цілей. Також він несе відповідальність за функції, пов’язані з плануванням, організацією команди, керівництвом та контролем. В чому ж його відмінність від інших менеджерів?

Концепція управління проектами ґрунтується на тому, що менеджер проекту планує та контролює точки взаємодії між різними елементами проекту, продукту та залученими підрозділами і організаціями.

Однією із задач проектного менеджера є управління інтерфейсами. Вона полягає у визначенні, документуванні, плануванні та моніторингу інтерфейсів, пов'язаних з продуктом та проектом.

Інтерфейси бувають багатьох видів. Управління проектом включає в себе три типи інтерфейсів, які менеджер проекту повинен моніторити на потенційні проблеми:

  1. Особисті інтерфейси. Це інтерфейси «людей» всередині організації, які працюють над виконанням її проекту. Якщо над завданням працює навіть двоє людей, є місце для особистісних непорозумінь та навіть конфліктів. Тут мова йде про питання повноважень та прав проектного менеджера і його місце (спостерігач чи посередник) залежно від положення конфліктуючих сторін в ієрархії організації. Проблеми з особистим інтерфейсом стають ще більш складними і їх важче вирішити, коли вони включають двох або більше менеджерів.
  2. Організаційні інтерфейси. Організаційні інтерфейси є найбільш клопітними, оскільки вони включають не тільки людей, а й різноманітні організаційні цілі та часом конфліктуючі управлінські стилі та прагнення. Кожна організаційна одиниця має свої цілі, спеціалізацію, функції. Внаслідок цих відмінностей в організаційних одиницях можуть легко виникати непорозуміння та конфлікти. Організаційні інтерфейси також включають підрозділи за межами безпосередньої компанії: замовник, субпідрядники або інші підрядники в тих самих або суміжних системах.
  3. Системні інтерфейси. Системні інтерфейси — це продукт, апаратне забезпечення, об'єкт, структура або інші типи не-людських інтерфейсів системи, яка розробляється або будується проектом. Це підструктура зв’язків між різними підсистемами проекту. Проблема посилюється, оскільки різні підсистеми, як правило, розробляються різними організаціями. Ці системні інтерфейси можуть бути фактичними фізичними інтерфейсами, що існують між з'єднуючими частинами системи, або інтерфейсами продуктивності, що існують між різними підсистемами або компонентами системи.
  4. Project management

Менеджер проекту є ключовим для вирішення питання правильної взаємодії інтерфейсів. Він забезпечує єдину точку відповідальності за інтеграцію цих інтерфейсів. Менеджер проекту стикається з трьома основними типами задач:

  • адміністративні проблеми, які включають усунення різного роду перешкод або встановлення пріоритетів. Як правило, необхідні великі зусилля для вирішення організаційних конфліктів, пов'язаних із людьми, ресурсами та можливостями.
  • технічні проблеми, які вимагають прийняття ключових рішень, рішень щодо змін сфери діяльності та прийняття компромісів між вартістю, графіком виконання чи продуктивностю. Вирішення полягає у виборі серед технічних альтернатив, які впливають на ефективність проекту.
  • проблеми споживача або клієнта, які пов'язані з інтерпретацією та відповідністю специфікаціям та нормативним документам.

В контексті зростання популярності гнучких підходів, наприклад, Agile, роль проектного менеджера трансформується. Після додаткової підготовки РМ часто виконує обов’язки Scrum-майстра. Він також відповідає за створення команди, що здатна самоорганізовуватись

Ще одним варіантом розвитку РМ є перехід в Product Owner. Ця позиція підійде для менеджерів, які більше наближені до бізнесу, гарно розуміють його потреби та потреби клієнта. Проте, частіше РМ все ж відповідає за технічну, а не за бізнес складову.

Також часто РМ виконує обов’язки Vendor Manager’а — це учасник Agile-команди, який має компетенцію по обслуговуванню зовнішніх залежностей.

Проектний менеджер — важлива і відповідальна позиція. Навчальний курс «Project management» у Avivi Academy, що стартує вже цієї осені, розроблений з урахуванням специфіки та нюансів роботи РМ. Він включає не лише традиційний блок необхідних знань по темі «Організація та комунікації», а й значний технічний блок. Дізнавайтесь більше про менторів курсу та програму навчання за посиланням.


Як Нас Знайти

Контакти

м. Хмельницький

вул. Подільська, 109

Пiдписатись на Оновлення